samtaleterapi gestaltterapi psykoterapi oslo bærum
Gestaltterapi passer for deg som:
 • Trenger noen å snakke med for å sortere tanker og følelser

 • Er plaget av nedstemthet eller uro

 • Sliter med ensomhet, sorg eller skam

 • Står i en livskrise

 • Har en følelse av å stå fast i livet ditt

 • Ønsker å bli tydeligere på egne grenser og behov

 • Ønsker å utvikle dine styrker og ressurser, og bli mer av deg selv

 • Er ved et veiskille i livet, eller i en vanskelig valgsituasjon

 

Forandringens paradoks
Hva er gestaltterapi?
 • Gestaltterapi er en form for psykoterapi der terapeuten er opptatt av hele mennesket; tanker, kropp og følelser. I gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut en viktig del av prosessen mot en bevisstgjøring av egne reaksjoner og handlinger.

 • Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, i kriser og i egenutvikling, og kan være et godt alternativ til psykolog.

 • Grunnleggende ideer innenfor gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. 

 • Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.