Jeg tilbyr:

Samtaleterapi
Coaching

Gjennom samtale bruker terapeuten sin oppmerksomhet og tilstedeværelse aktivt. Ut fra hva som oppstår i møtet, kan hun stille spørsmål som kan få klienten til å se ting fra et nytt perspektiv. I gestaltterapi/coaching brukes forskjellige metoder for å tydeliggjøre en situasjon: først og fremst den gode, åpne dialogen, men også tegning, rollespill, modellering eller andre kreative metoder kan brukes dersom klienten føler at dette er nyttig. Gestaltterapi kan være en hjelp til i å finne tilbake til sin egen, indre stemme: Hva er viktig for meg? Hva ønsker jeg? Hva vil jeg?

Jeg har tro på at vi alle selv besitter svarene på våre utfordringer, men at vi noen ganger trenger støtte eller drahjelp for å komme i kontakt med denne evnen. Noe av formålet med gestaltterapi er nettopp å hjelpe fram din egen evne til å støtte deg selv.

 

 

 

 

 

Ungdomscoaching

Grunnlaget er det samme enten det er gestaltterapi eller coaching. Generelt kan det sies at forventningene til coaching ofte kan være en mer målrettet løsning knyttet til et avgrenset tema, mens forventningene til terapi kan innebære en større åpenhet for hva som dukker opp, og et noe mer dyperegående og langvarig forløp.

 

 

Barn og unge kan noen ganger trenge en utenforstående å snakke med. En som er tilstede for deg lytter til det du sier, og som har taushetsplikt. Coachingrommet er et sted der det er plass til alle slags følelser og tanker. Noen temaer kan være:

 

 • identitet - hvem er jeg?  

 • prestasjonsangst 

 • stress 

 • følelsen av å ikke passe inn  

 • å leve opp til andres forventninger                                                                                         

 • sorg 

 • foreldres samlivsbrudd 

 • mobbing 

 • selvkritikk 

 • yrkes- og/eller skolevalg

Stressmestring

Få mennesker går gjennom livet uten å tidvis oppleve forskjellige plager relatert til stress. Symptomer på stress kan være:                                                                             

 • hodepine 

 • hjertebank 

 • magesmerter 

 • hyppige infeksjoner 

 • søvnløshet 

 • stivhet eller smerter i kroppen 

 • pustebesvær

 • indre uro 

 • tretthet 

 • irritabilitet 

 • angst

 • konsentrasjonsvansker

 • hukommelsessvikt

 

Alle disse symptomene er en naturlig del av det å være menneske - livet består av forskjellige faser med ulike utfordringer. Det er når du føler at disse plagene er vedvarende og at de går utover livskvaliteten, at det kan være nyttig å få hjelp til å snu uhensiktsmessige mønstre. Mange mennesker opplever at de er fanget i et hamsterhjul av forventninger og prestasjonskrav og ser ingen vei ut.

Gestaltterapi kan være et godt verktøy til å øke oppmerksomheten på hva som skjer med deg i stressede situasjoner, noe som kan være en hjelp til å håndtere stresset bedre. Andre ganger kan terapi hjelpe deg til å ta valg som er viktige for å leve mindre hektisk, og til å komme i kontakt med hva som betyr mest for deg i ditt liv.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now